Penang’s Friendliest Little Italian Restaurant

Bella Marino Restaurant

Bella Marino at Straits Quay

Bella Marino Dining

Bella Marino Restaurant Theme


Bella Marino Dining

Bella Marino Dining